Zaman Yönetimi Eğitimi

Hızın ve verimliliğin günümüz sert rekabet dünyasının en önemli unsurlarından biri olduğu artık kabul edilen bir olgu. Hızlı ve verimli olmak sürekli değişim ve yenilenme dünyasının bir koşulu olduğu kadar aynı zamanda şirketlerin en önemli kaynaklarından birini yani insan kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanarak maliyetlerlerini doğru seviyede tutması ve sahip olduğu insan kaynağını en doğru işlerde kullanması anlamına geliyor. Bu noktada iş en çok yöneticilere düşüyor ve etkili bir lider olmanın en önemli bir ölçütlerinden biri ekibinizde en iyisini ortaya çıkarma derecesi haline geliyor.

Ekip üyelerinizin başarılı, verimli ve hızlı olmasına yardımcı olmanın en iyi yollarından biri, zamanlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak. Sonuçta, uygun zaman yönetimi sayesinde, daha üretken, daha az stresli ve zamanında yüksek kaliteli iş sunma yeteneğine sahip olmak mümkün ve zamanı iyi yönetmek başarıldığında büyümek için daha fazla fırsatlar elde ediliyor. Bu da sadece iş sonuçlarına olumlu yansımalar getirmekle kalmıyor aynı zamanda çalışanların da yaşam kalitesini artıran bir unsur haline dönüşüyor.

Eğitim Kapsamı ve Yöntemi

Zaman Yönetimi eğitimi,
  • "Zaman Hırsızı" aktivitelerin belirlenmesi
  • Zaman yönetimi ve öz disiplin ilkeleri
  • Performansın en üst seviyeye çıktığı zaman dilimlerini belirlemek
  • "Hayır" diyebilmek ve işler üzerinde anlaşma yapmak
  • İşleri önceliklendirmek ve sıralamak
  • İş yükünü ve zamanı planlamak
  • Etkin yetkilendirme ve iş takibi yapabilmek
başlıklarını kapsayan eğitim içeriği ile verilir. Eğitim içeriği “gerçek dünya” ortamında çalıştığı kanıtlanmış değerli içgörüler, teoriler ve uygulamalar katılımcıların birebir deneyimlediği canlı senaryolarla ve oyunlarla aktarılır.

Katılımcı Profili

Bu program, her seviyeden profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Kazanımları

  • Verimliliğinizi geliştirmek için en büyük "zaman hırsızlarını' belirleyebileceksiniz.
  • İş planlama ve önceliklendirme için pratik zaman yönetimi teknikleri ve becerileri kazanacaksınız.
  • Etkili delegasyon yapmayı ve "hayır" demeyi öğrenecek, alternatif çözümler üzerinde müzakere etmek gibi çeşitli zaman yönetimi tekniklerini uygulayabilir hale geleceksiniz.