Yönetimde Koçluk & Mentörlük Becerileri

Gallup araştırması, çalışanların % 86'sının yöneticilerinin ilham verici olmadıklarını düşündüğünü söylüyor.

Araştırmaların net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, uygun şekilde çalıştırıldığında, koçluk ve mentörlük çalışanlara çok daha büyük içsel motivasyon sağlayan - başka bir deyişle, yeni şeyler denemek ve yeni keşifler yapmak için kendi kendine yönelme istekliliğini teşvik eden bir yönetim tekniği. McKinsey'e göre, çalışanlar daha fazla içsel motivasyon bulduğunda, işlerine %32 daha fazla bağlı, işlerinden %46 daha memnun olduğunu söylüyor.

Etkili bir koç ve mentör - özellikle dönüşümle ilgilenen ve değişimden geçen bir koç ve mentör - çalışanların yeniliğe ve yeni keşiflere nasıl yönlendirileceğini bilir. Ancak yöneticiler genellikle bu tür bir kendini keşfetme yaklaşımı konusunda sabırsız olabiliyorlar ve bunlar olduğunda mikro yönetim gözle görülür şekilde yoğunlaşıyor ve mikro yönetimle birlikte işbirlikleri bozulmaya ve çalışanların işlere gönüllü katılımı azalmaya başlıyor. Gerekli olduğu durumlar haricinde mikro yönetime bütünüyle tutunmak kısa vadede işler gibi görünse de orta vadede çok yıpratıcı sonuçlar doğuruyor. Özellikle yeni jenerasyonların çalışma stilleri ve motivasyon kaynakları da göz önüne alındığında günümüz yöneticilerinin etkili koçluk ve mentörlük becerilerine sahip olmaları zorunluluk haline gelmiş durumda...

Eğitim Kapsamı ve Yöntemi
  • Yönetimde Koçluk & Mentörlük Becerileri eğitimi koçluk ve mentörlük kavramlarını, koçluk ve mentörlük yaklaşımının hangi durumlarda uygulanabildiği, koçluk ve mentörlük uygulamalarının teknik ve yöntemlerini ve çalışanlar ile yöneticiler arasında en gerekli koçluk ve mentörlük sorularını kapsayan bir içeriğe sahiptir. Eğitim içeriği “gerçek dünya” ortamında çalıştığı kanıtlanmış değerli içgörüler, teoriler ve uygulamalar katılımcıların birebir deneyimlediği canlı senaryo ve oyunlarla aktarılır.

Katılımcı Profili
  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Proje Yöneticileri, Yönetici Adayları

Eğitim Süresi
  • Standart İçerik: 1 gün
  • İleri Seviye: 2 gün

Eğitim Kazanımları
  • Ekip üyelerinizi kendi becerileri ve içgörülerine yönlendirerek işbirlikçi ve güçlendirici bir yaklaşım benimsetebilecek, çalışanlarınızın motivasyonunu arttıracak yönetim tekniklerini uygulayabilir hale gelecek ve ilham veren yönetici olma yolunda ilk adımlarınızı atmış olacaksınız.