Yaratıcı ve Yenilikçi Çalışanlar Eğitimi

Yaratıcılığa ilham veren bir kültür geliştirmek, artık sadece oyunun kurallarını belirleyen büyük kuruluşların tekelinde olmaktan çıktı ve her şekil ve büyüklükteki şirketler ve tüm endüstriler için hayatta kalmak için artık bir zorunluluk haline geldi. Yaratıcılık olmadan, yeni teknolojilere adapte olmak, değişen tüketici zevklerine hitap etmek, yeni fırsatlar keşfetmek veya rekabet avantajı sağlamak için iyi bir konumda kalmak mümkün değil.

Daha da kötüsü yaratıcılık ve yenilikçilik kurum kültürünün ve işleyişinin bir parçası değilse, ekibiniz ve çalışanlarınız kendilerini iş tatmini sağlayacak zorlukta hedeflerden uzak bir ortamda ve dolayısıyla görevlerinden kopuk hissetmeye başlıyor. Diğer bir deyişle günümüz profesyonelleri sadece işlerinin şirketleri üzerinde bir etki yarattığını hissetmek istemiyorlar, aynı zamanda kendilerini kendi konfor alanlarından çıkartacak onlara iş tatmini verecek görevlerde yer almak istiyorlar. Çalışanlar için yaratıcı ve yenilikçi görevler alma fırsatları olmadan, ne çalışanların aradığı iş tatminini sunmak ne de pazarda rekabet avantajı sağlamak için iyi bir konumda kalmak mümkün.

Diğer yanda statükonun yaratıcılık ve yenilikçilik ile aşırı zorlanması ise özellikle zaten görece iyi bir konumda olan işleyişlerin bozulması riskini taşıyacağı için korkutucu olabiliyor. Bu da yaratıcılık ve yenilikçiliği kurum kültürünün ve işleyişinin bir parçası haline getirirken dengeleri gözeten dikkatli ve planlı bir yaklaşımı gerektiriyor.

Eğitim Kapsamı ve Yöntemi

Yaratıcı ve Yenilikçi Çalışanlar eğitimi, sorunları yeniden kurgulama, farklı bakış açıları geliştirme, yeni fikirleri hayata geçirmeden önce gözden geçirme ve sonrasında yürütmeyi kapsayan bir içeriğe sahiptir. Eğitim içeriği “gerçek dünya” ortamında çalıştığı kanıtlanmış değerli içgörüler, teoriler ve uygulamalar katılımcıların birebir deneyimlediği canlı senaryolarla ve oyunlarla aktarılır.

Katılımcı Profili

Her seviyeden tüm çalışanlar için

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Kazanımları

  • Yaratıcı performansı artıracak yeni bakış açıları ve yöntemler kazanacaksınız.
  • Çalıştığınız birimin/görevin dünyasını derinden anlayacak ve yeni çözümler ve iş fikirleri üretmek için çeşitli yenilik araçları edineceksiniz.
  • Yenilik alanlarına odaklanmak ve sürekli, etkileşimli ve yansıtıcı bir soru cevap oturumuyla düşünme şeklinizi sorgulama kabiliyeti kazanacaksınız.
  • Statüko ile doğru dengeleri sağlayamayı öğreneceksiniz.
  • Yenilikçi fikirleri doğru öncelik sırası ile ve yüksek başarı şansına sahip bir planla uygulamaya alabileceksiniz.