Yalın Üretim ve 6 Sigma Eğitimi

6 Sigma'ya yatırılan her 1$ ortalama 2$'dan fazla doğrudan tasarruf getirisi sağlıyor.

6 Sigma (6σ), proses iyileştirme ve geliştirme için bir dizi teknik uygulama ve yöntem seti sunan bir araçtır. İlk olarak 1980 yılında Motorola'da çalışırken Amerikalı mühendis Bill Smith tarafından tanıtılan 6 Sigma yöntemi, efsanevi CEO Jack Welch tarafından, 1995 yılında General Electric'teki iş stratejisinin merkezine konumlandırıldı.

Altı Sigma stratejisi, hataların nedenlerini tanımlayıp kaldırarak ve üretim ve iş süreçlerinde değişkenliği en aza indirerek bir sürecin çıktısının kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Başta ampirik, istatistiksel yöntemler olmak üzere bir dizi kalite yönetimi yöntemi kullanır ve bu yöntemler konusunda uzman olan kuruluş içinde özel bir insan ve bilgi altyapısı oluşturur. Bir organizasyon içinde yürütülen her Altı Sigma projesi tanımlanmış bir adım sırasını izler ve özel değer hedeflerine sahiptir. Örneğin:

 • İşlem döngüsü sürelerini azaltmak,
 • Maliyet Düşürmek,
 • Kirliliği Azaltmak,
 • Müşteri Memnuniyetini Artırmak,
 • Karlılığı Artırmak,

Günümüzde yaygın şekilde bilindiği üzere 6 Sigma özetle proje odaklı bir iş sistemi geliştirme yöntemidir. 6 Sigma yönteminde başarılı uygulamalar ve örgütsel bu sisteme olan ilgisi son yıllarda uygun tabirle söylemek gerekirse patlama yapmış durumda ve 6 Sigma metodolojisi başarılı organizasyonların stratejisini yönlendiren büyük bir güç haline geldi. 6 Sigma projelerine katılım, birçok organizasyonda önemli bir kariyer yolu gereksinimi haline geliyor ve önemli bir uzmanlık gerektiriyor.

Araştırmalar 6 Sigma projelerinin, geleneksel projelerdeki ve iş süreçleri yeniden yapılanma projelerindeki düşük başarı oranları raporlarına kıyasla çok daha başarılı sonuçlar ürettiğine işaret ediyor. Dr Yeni Zelanda, Canterbury Üniversitesinde Dr. Venkateswarlu Pulakanam tarafından yapılan araştırma 6 Sigma'nın etkili bir şekilde uygulanması ile uygulama süresi boyunca şirket cirosunun ortalama %1,7'si kadar getiri sağladığını ve 6 Sigma'ya yatırılan her 1 doların ortalama 2 dolardan fazla bir doğrudan tasarruf getirisi sağladığını gösteriyor.

Fakat yine de 6 Sigma projelerinin başarıları;

 • Yönetimin Taahhüdü, Örgütsel Katılım ve Proje Yönetişimi,
 • Proje Seçimi, Planlama ve Uygulama Metodolojisi,
 • 6 Sigma Proje Yönetim ve Kontrolü,
 • Kültürel Değişimi Teşvik Etmek ve Kabul Etmek,
 • Eğitimde Süreklilik ve Gelişim,

başlıkları altında toplayabileceğimiz belirli ana faktörlere bağlıdır ve bu faktörleri göz önüne almayan işletmeler 6 Sigma projelerinden hedefledikleri sonuçları elde etmekten uzakta kalmaktan kurtulamıyorlar. Biz, Morfo Danışmanlık olarak sadece Yalın Üretim ve 6 Sigma konusunda eğitim hizmeti sağlamıyoruz. Aynı zamanda Yönetim Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında Türkiye'nin en büyük işletmelerinde 6 Sigma Proje Yöneticiliği yapmış konusunda son derece deneyimli danışmanlarımız ile Yalın Üretim ve 6 Sigma projenizi doğru anahtar başarı kriterlerini de gözeterek proje kapsamında devreye almanızı sağlıyor ve en yüksek faydayı elde etmenize yardımcı oluyoruz.

Yalın Üretim & 6 Sigma Eğitim Kapsamı ve İçeriği
 • Yalın Üretim ve 6 Sigma Giriş
  • 1. Kalite Tarihi (Deming, Juran, JIT, Ishikawa, Taguchi, vb.)
  • 2. 6 Sigma'nın Evrimi
  • 3. 6 Sigma'yı Tanımlamak - Felsefe ve Amaçlar
  • 4. Yalın 6 Sigma DMAIC Sürecine Genel Bakış
 • Paydaşlar ve Yalın 6 Sigma Projesinin Kurulması
  • 1. Paydaş gereksinimlerinin belirlenmesi ve belgelenmesi
   • a. Paydaşları ve müşterileri belirleme
   • b. Verilerin toplanması ve analizi
   • c. Kritik gereksinimlerin belirlenmesi
  • 2. Proje Seçim Kriterleri
   • a. Performans ölçümlerini tanımlama
   • b. Proje faydalarını değerlendirmek için finansal kriterleri kullanmak
   • c. Kurum için proje faydalarını maksimize etmek
  • 3. Proje Planlama
   • a. Proje Yönetim Tablosu (Charter) Hazırlama
   • b. Proje Yönetim Tablosu (Charter) Müzakere
  • 4. Takım Dinamiklerini Yönetmek
   • a. Takım Kurma
   • b. Takım evrimi aşamaları
   • c. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
   • d. Motivasyon Teknikleri
   • e. Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri
   • f. Yönetim / Liderlik stilleri
   • g. Bir projede insanların oynadığı roller
  • 5. Önemli proje yönetimi ve planlama araçları
 • Yalın Altı Sigma Metodolojisi - DMAIC
 • Yalın Altı Sigma Metodolojisi - Tanımla (D-Define)
  • 1. Girdiler - Altı Sigma İhtiyacı, İcra yönetimi sponsorluğu, çekirdek ekip
  • 2. Araçlar
   • a. Organizasyon hiyerarşisi
   • b. Üst seviye süreç haritaları
   • c. Üst düzey Pareto çizelgeleri
   • d. Fikir üretme ve sınıflandırma araçları (Brainstorming)
  • 3. Çıktılar
   • a. Proje tüzüğü
   • b. Yerleşik metrikler
   • c. Sorun bildirimi
   • d. Roller ve sorumluluklar
 • Yalın Altı Sigma Metodolojisi - Ölçümle (M-Measure)
  • 1. Ölçme Aşamasının Amaçları
  • 2. Girdiler - Tanımlama aşamasının çıktıları
  • 3. Araçlar
   • a. Veri toplama araçları ve teknikleri
   • b. Ölçüm yöntemleri
   • c. Doğrulama teknikleri (R & R Ölçeri)
   • d. İstatistiksel dağılımlar ve analiz yöntemleri
   • e. Veri toplama
   • f. İstatistiksel Tablolar (Run Charts)
   • g. Proses haritalama
   • h. Paydaş araçları
  • 4. Çıktılar
   • a. İyi tanımlanmış süreçler
   • b. Temel proses kabiliyetleri
   • c. CTQ'leri etkileyen proses parametreleri
   • d. Kalitesizlik Maliyeti (COPQ)
   • e. Ölçüm sistemi
 • Yalın Altı Sigma Metodolojisi - Analiz (A-Analysis)
  • 1. Analiz Aşamasının Amaçları
  • 2. Girdiler - Ölçme aşamasının çıkışları
  • 3. Araçlar
   • a. Ishikawa diyagramı
   • b. Arıza modu ve etki analizi (FMEA)
   • c. Hipotez testi
   • d. Proses kabiliyeti çalışması
  • 4. Çıktılar
   • a. Hataların önemli nedenleri
   • b. Özel ve ortak varyasyon nedenleri
   • c. DPMO ve sigma seviyesi
 • Yalın Altı Sigma Metodolojisi - İyileştir (I-Improve)
  • 1. İyileştirme aşamasının amaçları
  • 2. Girdiler - Analiz aşamasının çıkışları
  • 3. Araçlar
   • a. Yatırımın geri dönüşü (ROI)
   • b. Çözüm tasarım matrisi
   • c. Deney tasarımı
   • e. Tepki yüzeyi metodolojisi
   • f. Proje planlama ve yönetim araçları
   • d. Prototipler
  • 4. Çıktılar
   • a. Farklı çözüm için Fayda-Maliyet Analizi
   • b. İyileştirme uygulama için çözüm seçimi
   • c. İyileştirme uygulama planı
 • Yalın Altı Sigma Metodolojisi - Kontrol Et (C-Control)
  • 1. Kontrol Aşamasının Amaçları
  • 2. Girdiler - İyileştirme aşamasının çıkışları
  • 3. Araçlar
   • a. Kontrol planı
   • b. İstatiksel Proses Kontrolü (SPC)
   • c. Yalın kuruluş
   • d. 5S
   • e. Kaizen
   • f. Kanban
   • g. Toplam verimli bakım (TPM)
   • h. Ölçüm sistemi yeniden analiz
  • 4. Çıktılar
   • a. Uygulanan çözümler
   • b. Revize ölçüm sistemi
   • c. Faydaları sürdürmek için kontrol planı
   • d. İyileştirilmiş proses kabiliyeti
   • e. Projeden çıkarılan dersler
 • Yalın Üretim Geliştirme Araçları
  • 1. Yalın = Hız
  • 2. Değer akış haritalama (Value Stream Mapping)
  • 3. Bütünsel tedarik zinciri
  • 4. Yalın 6 sigma lojistik
  • 5. Standart işlem prosedürleri
  • 6. Operatör iş talimatları
  • 7. Döngü zamanını azaltma ve konuşma süresi
 • Vaka Analizleri
  • Vaka Analiz 1
  • Vaka Analiz 2
  • Vaka Analiz 3
Eğitim Süresi
 • 1 gün (Beyaz Kuşak)
 • 2 gün (Sarı Kuşak)
 • 4 gün (Yeşil Kuşak)
 • 4 gün (Siyah Kuşak)