Tycoon Kurumsal Strateji Oyunu

Eşsiz bir eğitim simülasyonu: Türkiye'de ilk ve tek

Tycoon Kurumsal Strateji oyunu rekabetin ve rekabet ile birlikte eğlencenin de en üst seviyede yaşandığı oyunlaştırılmış bir eğitim simülasyonudur. Takımlar rekabetin yoğun olduğu dalgalı bir pazarda şirketlerini en yüksek karlılığa ulaştırmaya çalışır. Oyuncular (Takımlar) eğitim süresince;


 • Pazar-rekabet analizleri ve finansal analizler yaparak hangi ürünlerin üretimi için fabrika yatırımı yapacaklarına karar verirler.
 • Sürekli güncellenen satış tahminlerine ve pazardaki arz-talep dengesine göre üretim ve stok modelleri kararları alırlar ve üretim yaparlar.
 • azarda rakiplerin durumunu ve ürünlerin arz-talep dengesini analiz ederek her turda stoklarındaki ürünlerin satış fiyatlarına karar verirler ve belirledikleri fiyattan pazarda ürünlerini satmaya çalışırlar.
 • Her turda şirketlerinin kar-zarar tablosu, bilanço ve nakit akış tablolarını hazırlarlar.
 • Oyun süresince değişen makro ekonomik ve çevresel faktörlerin etkisiyle dramatik şekilde değişen pazar dinamiklerine göre yeni analizlere dayalı yeni stratejiler belirler ve uygulamaya alırlar.
 • Belirli periyotlarda finansal tablo ve finansal metriklerinin sunumunu yaparlar.
Eğitim Kapsamı ve Yöntemi
Tycoon Kurumsal Strateji Oyunu ile katılımcılar bir şirketin genel yönetim prensiplerini, analitik karar alma süreçlerini ve finansal tablolarını oluşturmayı ve yorumlamayı öğrenirler. Eğitim kapsamında;

 • Pazar-Rekabet Analizi
 • Yatırım Karar Analizleri
 • Üretim ve Stok Modelleme Teknikleri
 • Ürün Fiyatlaması
 • Kar-Zarar Tablosu Oluşturma
 • Bilanço Oluşturma
 • Nakit Akış Tablosu Oluşturma
 • Ana Finansal Performans Metriklerini Oluşturma ve Yorumlama
 • İleri Seviye Finansal Performans Metriklerini Oluşturma ve Yorumlama (*)
 • Yönetsel Karar Alma Süreçlerinde Analitik Yöntemler:: NPV, ROI hesaplaması v.b. (*)
 • Sendikal Süreçlerin Yönetimi ve Etkileri (**)
 • Çalışan İlişkileri Yönetimi ve Etkileri (**)
 • Politik Çevresel Değişimlerin Etkileri ve Yönetimi (**)
konuları katılımcıların birebir deneyimlediği gerçekçi simülasyon oyunu içerisinde aktarılır.

Eğitim İçeriği
Bu eğitim programı, 3 ayrı seviyede sunulmaktadır.

 • Standart İçerik:
  Bu seviyede, yukarıda eğitim kapsamında verilen içerikler görece basit fakat son derece anlaşılır derinlikte verilir. Bu seviyede eğitime katılanlar genellikle Finansçı olmayanlar için Finans eğitimlerinde verilen Maliyet Muhasebesi Prensipleri, Kar-Zarar Tablosu, Bilanço, Nakit Akış Tabloları ve Basit Finansal Metrikleri çok daha iyi şekilde kavrar. İlaveten, şirket Genel Yönetim Prensiplerini son derece iyi şekilde kavrayabilir duruma gelir ve bu şekilde kendi görevlerini yerine getirirken sadece kendi görev pencerelerinden değil şirketin bütünsel finansal ve operasyonel penceresinden bakmayı öğrenir ve karar alma süreçlerini şirketin bütünsel penceresinden bakarak çok daha etkili yürütebilir.

 • İleri Seviye:
  Başlangıç seviyesindeki içeriğe ilaveten karar alma süreçlerinde kullanılan analitik yaklaşımlar, teknikler ve yöntemler eğitim kapsamında katılımcılara aktarılır (Ör: Yatırım Kararı verilirken Yatırım Geri Dönüş Oranı hesaplaması gibi). Bu seviyedeki eğitime katılanlar Yönetsel Karar Süreçlerini ve Tekniklerini, Finansal Yönetim Prensiplerini, Finansal Tabloları ve Metrikleri Oluşturmayı ve Yorumlamayı ileri seviyede kavrar. .

 • Master Seviye:
  Bu seviye yetenek havuzundaki üst seviye yönetici adayları ve üst düzey yöneticiler için hazırlanmıştır. Orta Seviye eğitim kapsamına ilaveten, katılımcılar eğitim simülasyonu sürecince sendikal konulara, politik, makro ekonomik değişimlere ve çalışan ilişkilerinin yönetilmesi gereken durumları ile yüzyüze gelir. Katılımcıların bu senaryolarda uyguladığı çözümler müşterilere ve şirket performansına yansıyan sonuçlarla modellenmiştir. Eğitim sonunda katılımcılar bir şirketin genel yönetiminde kullanılan tüm analitik karar süreçlerini finansal tablo ve analizleri ileri seviyede kavramış olur. Aynı zamanda çalışan ilişkileri, politik ve makro ekonomik değişim senaryoları ile genel yönetim yetenekleri sınanmış olur. Eğitim sonunda katılımcılar için detaylı bir gelişim ve değerlendirme raporu sunulur.
Katılımcı Profili
 • Standart İçerik: Her seviyeden beyaz yaka profesyoneller için hazırlanmıştır.

 • İleri Seviye: Orta ve üst seviye yöneticiler için hazırlanmıştır.

 • Master Seviye: Yetenek havuzundaki üst seviye yönetici adayları ve üst düzey yöneticiler için hazırlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılar için detaylı bir gelişim ve değerlendirme raporu sunulur.

Eğitim Süresi
 • Standart İçerik: 1 Gün
 • İleri Seviye: 2 gün
 • Master Seviye: 5 gün