Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi

Gallup araştırması, çalışanların % 86'sının yöneticilerinin ilham verici olmadıklarını düşündüğünü söylüyor.

İster ofis yöneticisi ister proje lideri ister üst seviye yönetici olsun, tüm iyi liderler çalışanlarla, ekip üyeleriyle olumlu etkileşimde bulunmalarına yardımcı olması için bazı davranışsal yeteneklere ihtiyaç duyar. Etkili liderler, iyi iletişim kurma, ekiplerini motive etme, sorumlulukları ele alma ve delege etme, geri bildirim dinleme ve sürekli değişen bir işyerinde sorunları çözme esnekliğine sahip olma yeteneğine sahiptir. Bu liderlik yetenekleri örgütün insan kaynağını etkin ve etken kullanımına yani doğru işe yüksek motivasyonla doğru enerji ile kanalize edebilme kabiliyeti ile örgütün performansını, çalışanların iş tatminini ve şirket bağlılığını en üst seviyeye çıkartacak en önemli unsurdur.

Eğitim Kapsamı ve Yöntemi

Liderlik ve Yöneticilik eğitimi takım oluşturma, stratejik planlama, karar verme, delegasyon ve daha pek çok alanda etkili liderlik becerileri ile potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak kapsam ve içeriğe sahiptir. Eğitim içeriği “gerçek dünya” ortamında çalıştığı kanıtlanmış değerli içgörüleri, yönetim teorilerini ve uygulamalarını katılımcıların birebir deneyimlediği canlı senaryo ve oyunlarla aktarılır.

 • 1. Liderliğin Temelleri: Liderlik Teorileri ve Ünlü Liderler
  • Liderlik & Yöneticilik Tanımları
  • Liderlik Teorileri
  • Kendi Liderlik Stiliniz
  • Liderlik Testi: İyi Bir Lider misiniz?
 • 2. Etkili Liderlik Becerileri
  • Etkili Liderlik Nedir?
  • Etkili Liderlerin Özellikleri
  • Strateji ve Vizyon
  • Etki Yaratan Tutumlar
  • Etkili İletişim
  • Vücut Dili
  • Yöneticiniz ve Eş-seviye Yöneticilerle İletişim
  • Zor İnsanlarla Başa Çıkmak
  • Çatışma Yönetimi: 5 Faktör
 • 3. Öz Farkındalığın Gücü: Kim Olduğunuzu Anlamak
  • Öz Değerlendirme: 8 Soru
  • Öz Farkındalığı Yükseltmek
  • Başkalarına Sormanız Gereken 3 Soru
 • 4. Diğer İnsanları Anlamak ve Tanımak
  • İnsanları Tanımak ve Analiz Etmek
  • Diğer İnsanların Bakış Açısını Bulmak
  • Diğer İnsanların Duygularını Anlamak İçin 5 Soru
  • Kolay İletişim Kurmak
  • İnsanları Açmak ve Doğru Reaksiyon Vermek
 • 5. Liderlik Stratejileri
  • Özgünlük ve Liderlikteki Önemi
  • Sınırları Zorlamak
  • Duygusal Zekanın Gücü
  • Koçluk & Mentorluk
  • Geri Bildirim Çevrimi Kurmak
  • Yetenek Yönetimi
 • 7. Verilerle Yöneticilik
  • Verilere Dayalı Karar Alma
  • SMART Hedeflerle Çalışmak
  • İş Süreçlerini Kontrol Altına Almak
  • Düzenli Veri Sağlama Sistemi Kurmak
  • Anahtar Performans Göstergelerini Seçmek
  • Veri Analizi
  • Verileri Kararlara Dönüştürmek
  • Verilerle Hareket Eden Ekip Kurmak
 • 8. Hergün Yöneticilik
  • Ekip Toplantıları
  • Toplantı Yönetimi
  • Açık Kapı Politikası
  • E-posta ile iletişim
  • Zaman Yönetimi
  • Performans Yönetimi
  • Delegasyon
 • 9. Takım Kurmak Eğitmek ve Geliştirmek
  • İyi Bir Takımın Bileşenleri
  • Hedeflere Ulaşmaya Yönelik Yetkilendirme, Rol ve Sorumluluk Tanımlama
  • İşbirliği Ortamı Yaratmak
  • Ekip Hedeflerini Belirlemek
  • Yetenek, Motivasyon ve Bilgi Kriterleri
  • Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarını Belirlemek
  • Eğitim ve Gelişimi Takip Etmek
  • Silo Mantığını Yok Etmek
  • Bireysel Farklılıkları Yönetmek
  • Belbin Takım Rolleri
 • 10. Kendine ve Yönetimin Geleceğine Bakmak
  • Etkili Bir Yönetici Nasıl İş Teslim Eder?
  • Değişim Zamanlaması ve Yönetimi
  • Kendi Gelişim Planınızı Yapmak
  • Farklı Jenerasyonlarla Çalışmak
  • Yönetimin Geleceği

Katılımcı Profili
 • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Proje Yöneticileri, Yönetici Adayları

Eğitim Süresi
 • Standart İçerik: 2 gün
 • 3 gün (İleri Seviye)
 • Master Seviye: 5 gün

Eğitim Kazanımları
 • Ekip ve Çalışan Motivasyonu
 • Delegasyon
 • Pozitivite, Çatışma Yönetimi, Empati
 • Koçluk ve Mentörlük
 • Durumsal Liderlik
 • Kişisel Liderlik ve Vizyon Belirleme
 • Farklı Jenerasyonlarla Çalışmak
 • Değişimi Anlamak ve Yönetmek
 • Strateji ve Planlama