Fark Yaratıyoruz

Oyunlaştırılmış Kurumsal Eğitimler

Bana anlatın, unuturum. Öğretin, hatırlarım. Dahil edin, öğrenirim.
Benjamin Franklin

Sürekli değişen, yüksek hızlı iş dünyasında, çalışanların eğitim ve gelişimlerinin vazgeçilmez bir unsur olduğu artık neredeyse tüm şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından kabul edilen bir gerçek. Onun için burada size uzun uzun çalışanlarınızın gelişiminin şirketinize nasıl faydalar sağlayacağını anlatmak istemiyoruz. Keza, bu sayfayı okuyorsanız zaten büyük ihtimalle eğitim ve gelişimle ilgili bir çalışma veya araştırma yapıyorsunuzdur. Fakat size eğitim için harcayacağınız paranın karşılığında en kalıcı ve etkili bir yaklaşım tarzını - bizim de benimsediğimiz ve uyguladığımız eğitim tarzını - kısaca anlatmak istiyoruz.

Oyunlaştırılmış Eğitimler

- Her 3 çalışandan 1'i klasik eğitim içeriklerinin sıkıcı ve öğrenmelerine engel olduğunu belirtiyor. -

Hemen hemen tüm eğitim programları genelde tüm önemli ve gerekli içeriğe sahip olabiliyor, ancak doğru şekilde aktarılmazsa katılımcıları eğitim konusunun içine çekmekte başarısız olmaktan kurtulamıyor. Araştırmalara göre, herhangi bir eğitimin etkin ve kalıcı olmasının sırrı, sadece bireylerin gelişimine yardımcı olacak eğitim içerikleri geliştirmek değil, aynı zamanda katılımcıları eğitim sürecinde eğlendirmek ve eğitim içeriğine (içerik “kuru” olsa bile) birebir dahil ederek eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayabilmekte yatıyor. Yanlış anlaşılmaması için altını çizmekte önem görüyoruz. Eğitimi eğlenceli ve katılımcı kılmaktan kast ettiğimiz komik, espritüel eğitmenler değil. Elbette eğitmenlerin eğlenceli enerjileri önemli. Fakat asıl eğitimin kendisi eğlenceli ve katılımcı değilse çalışanların kısmen hoşça vakit geçirdiği birkaç güne önemli bir eğitim harcaması yapmış olmaktan fazlasını elde etmek pek mümkün olmuyor maalesef. Kısacası, eğlence ve katılım ile birleştirilen eğitim, öğrenen için - hatta eğitimi veren için - sadece daha eğlenceli ve etkili değil, aynı zamanda, eğitim programlarına tahsis edilen daha az kaynağa (eğitilenin zamanına ve şirketin parasına) gerek duyuyor ve üstüne eğitimin kalıcılığı ve iş hayatına uygulayabilirliği dramatik oranlarda artıyor. Oyunlaştırılmış eğitimler üzerinde yapılan araştırmalarda;

Katılımcıların %85'i eğitim sürecine aktif olarak dahil edildikleri için edindikleri bilgilerin çok daha kalıcı olduğunu belirtiyor.

Katılımcıların %81'i eğitim içeriğinin tamamını çok iyi anladığını belirtiyor.

Katılımcıların %73'ü öğrendiklerini iş hayatında uygulamaya alma konusunda çok daha fazla istekli olduklarını belirtiyor

Oyunlaştırılmış Eğitim Nedir?

Oyunlaştırma, etkili ve ilgi çekici bir öğrenci deneyimi geliştirmek için oyun öğelerini eğitim ortamına ve içeriğine dahil etmeyi ifade eder. Oyunlaştırılmış eğitimlerde, katılımcıların ilgi ve alakasını en üst seviyeye çıkartmak için oyun kurgusuna rekabet, puanlar, rozetler ve liderlik tahtaları eşlik eder. Oyunsal "rekabet" eğitim ortamına eğlence ve katılım motivasyonu sağlarken ve alınan “puanlar" aynı zamanda öğrenciye anında geribildirim verir, ayrıca memnuniyet veya başarı hissi yaşatır.

Oyunlaştırılmış eğitim uygun şekilde tasarlananıp uygulandığında, kontrollü bir ortamda gerçek iş yeri durumları yaratarak eğitilenleri eğitim içeriğinin tamamını içselleştirmelerini ve öğrendiklerini doğrudan işyerindeki rollerine uygulama refleksi yaratır. Çalışanlar becerileri gerçek bir senaryoda uyguladığında, oyunlaştırma aynı zamanda bir geri besleme döngüsü olarak da işlev görür. Örneğin, bir öğrencinin rozeti alamaması, puanını yükseltememesi veya bir sonraki seviyeye geçememesi durumunda, söz konusu öğrenme modülünde gelişim için alan bulunduğunun bir göstergesi olarak hizmet eder.

Oyunlaştırılmış Eğitimlerin Öğeleri

Oyunlaştırılmış eğitimler 4 temel öğe etrafında kuruluyor.

  • Eğitilenlere öğrenme süreci boyunca rehberlik eden bir Ana Hikaye.
  • Öğrenim hedefleriyle eşleştirilmiş Zor Oyun Hedefleri
  • Rekabeti ateşleyen ve böylece katılımı ve öğrenmeyi teşvik eden bir Skor Tabelası
  • Katılımcının öğrenme sürecindeki ilerlemesini gösteren ve geri bildirim sağlayan bir Ödül Sistemi

Bizim 500'den fazla profesyonele verdiğimiz oyunlaştırılmış eğitimlerin sonuçları oyunlaştırımış eğitimlerin klasik katalog eğitimlere göre üstünlüğünü araştırmaların gösterdiği şekilde doğruluyor ve eğitilenler tarafından bildirilen sonuçlar, klasik eğitimlere göre çok daha büyük bir oyunlaştırma başarısı olduğunu gösteriyor. Biz de eğitimlerimizde oyunlaştırılmış unsurları veya öğrenme oyunlarını çok yüksek oranda kullanma yolunda ilerliyoruz. Sizi de oyunlaştırılmış eğitim dünyası ile tanıştırmak ve örgütünüzün çalışan gücünü bir sonraki üst seviyeye taşımanıza yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.