Değişim Yönetimi Eğitimi

Çalışanların %38'i değişimi işlerine ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirtiyor.

Özellikle teknolojik gelişimin giderek hızlandığı bir iş dünyasında işletmelerin kullandığı hem teknolojik hem yönetsel sistemlerin uygulaması neredeyse her işletmenin günlük işlerinin bir kısmı haline gelmiş durumda ve her başarılı dönüşüm çok büyük oranda kuruluşun değişimi benimseme yeteneğine dayanıyor. 500'den fazla yöneticinin Forbes Insights ve PMI anketine göre, ankete katılanların %85'i Değişim Yönetiminin başarıları için kritik olduğunu söylüyor.

Fakat değişimi yönetmek kolay bir iş değil ve kesinlikle kollanması gereken bir alan. Çünkü çalışanlar değişimi - özellikle yeni teknolojik projelerin uygulamaya alınmasını - işlerine ciddi bir tehdit olarak görüyor ve değişim çalışanlar arasında “korku ve endişe” yaratıyor.

Neyse ki, değişimin, hızlı tempolu ve yıkıcı bir iş ortamında ayakta kalmanın ve ilerlemenin kaçınılmaz bir şartı haline geldiğini anlatabilmek ve bunu kurum kültürünün bir parçası mümkün ve böyle bir kültürü beslemenin çeşitli yolları var. Öncelikle değişime ön ayak olan liderler değişimi nasıl yönetecekleri konusunda yetkin olmalılar ve burada yöneticilerin "Değişimi Yönetim Becerileri" devreye giriyor.

Eğitim Kapsamı ve Yöntemi

Değişim Yönetimi eğitimi, değişim projeleri önünde duran engelleri tespit etmeyi, çalışanlar açısından ilgili değişim projesine bakış açısını anlayamayı ve dönüşüme eşlik edecek bir iletişim ve gözlem planı oluşturmayı ve yürütmeyi kapsayan bir içeriğe sahiptir. Eğitim içeriği “gerçek dünya” ortamında çalıştığı kanıtlanmış değerli içgörüler, teoriler ve uygulamalar katılımcıların birebir deneyimlediği canlı senaryolarla aktarılır.

 • 1. Değişimi Anlamak
  • Değişim Yönetimi Nedir?
  • Değişim Yönetim Planlamasının Avantajları
  • Değişim Yönetiminde Roller
  • Değişime Direncin Psikolojisi
 • 2. Altyapı: Farkındalık ve İstek Yaratmak
  • Değişim İhtiyacının Çerçevelenmesi
  • Değişim Vizyonu, Stratejisi ve Zaman Planı
  • Direnç Noktalarını ve Çekinceleri Tespit Etmek
  • Direnç Senaryoları
  • Değişimden Beklenen Olumlu Sonuçları ve Faydaları Çerçevelemek
  • Eğitim İhtiyaç Planlaması
  • Ortak Bir Çerçeve ve Dil Kurulumu
  • Değişim Vizyonu İletişim Planı ve Şeffaflık İlkesi
 • 3. Değişim İnsiyatifini Uygulamaya Almak
  • Gerçekçi Hedeflerin Belirlenmesi
  • Yetki, Rol ve Sorumlulukların Atanması
  • Takımların Kurulması ve Başlatılması
  • Kısa Vadeli Kazanç Yaratmak
  • Proje İletişim, Takip ve Değerlendirme
  • Engel ve Zorlukların Tanımlanması ve Çözüm Planı
 • 4. Değişimi Kalıcı Kılmak
  • İlerlemenin Konsolidasyonu ve İletişimi
  • Kurumsal Kültüre Yenilikçi Yaklaşımları Entegre Etmek
  • Yeni Çalışan Alımları Profilleme

Katılımcı Profili
 • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Proje Yöneticileri, Yönetici Adayları

Eğitim Süresi
 • Standart İçerik: 1 Gün
 • İleri Seviye: 2 Gün

Eğitim Kazanımları
 • Değişim yönetiminin örgütsel sonuçları nasıl geliştirdiğini tam olarak anlayacaksınız
 • Değişim yönetimi metodolojisi ve araç setinin nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz.
 • Değişimi, organizasyonu ve çalışanları değişim projesi ile uyumlu hale getirmek için iletişim planı oluşturabileceksiniz.
 • Farklı jenerasyonlardan ekip üyelerinin uyumunu tesis edebileceksiniz.